START    STARTA EGET   EKONOMISKOLAN   BÖCKER   LÄNKAR   KONSULTREGISTRET     Om oss   Kontakt   Sitemap 

 Annonsera  

 
  EKONOMISKOLAN
    Bokföra själv?
    Finansiering
    Förbered ditt bankbesök
    Likviditetsbudget
    Resultatbudget
    Nyckeltal
    Moms
    Skattekonto
    Bokföring
    Deklaration
    Avdrag
    Skatter och avgifter för anställda
    Andra skatter
Utforma fakturan
 
  ÖVRIGT
    Ordlista

Deklaration


Deklarationsskyldigheten är den 2 maj för alla deklarationsskyldiga, oavsett om det är en allmän eller särskild deklaration som ska lämnas (4 kap. 5 § LSK)


Anstånd

Om du är sjuk, bortrest en längre tid eller inte kan få hjälp med deklarationen i tid kan du ansöka om anstånd med att lämna in deklarationen i tid. Ansökan om anstånd görs hos Skatteverket.


Förseningsavgift

Den som inte avlämnar deklaration i tid kan påföras förseningsavgift (5 kap. 9-13§§ LSK). Denna utgår med 1 000 kr för annan skattskyldig än aktiebolag och ekonomisk förening. För aktiebolag och ekonomisk förening är avgiften 5 000 kr. In inte självdeklarationen inte kommer in inom tre månade från den tidpunkt då den skulle ha lämnats (alltså normalt den 2 augusti) påförs ytterligare en avgift. Om deklarationen kommer in mer än fem månader för sent ska en tredje förseningsavgift påföras. Förseningsavgiften är inte avdragsgill!


Blankett SDI och K10

Som företagare kan du inte lämna en förenklad självdeklaration. Istället ska du använda den särskilda självdeklarationen (SD1). Har du ett fåmansbolag ska du också lämna blankett K10 som bifogas din privata deklaration. På K10:an beräknar du bland annat utdelning från bolaget och kapitalvinst när du säljer andelar (aktier) i fåmansbolag.


Blankett NI och N2

En enskild verksamhet med en omsättning som är högre än 20 prisbasbelopp skall upprätta bokslut och deklarera med blankett N2. N2:an innehåller ett räkenskapsschema som motsvarar bokslutet. Enskilda verksamheter med lägre omsättning får istället använda den enklare blanketten N1, som är en slags förenkling av ett vanligt bokslut.


Blankett N6

Blankett N6 används för beräkning av räntefördelning och expansionsfond.


Handelsbolag

Alla handelsbolag och kommanditbolag ska göra bokslut för varje räkenskapsår. För deklarationsändamål används blankett 4 Näringsuppgifter för handelsolag.

Varje bolagsman fyller också i blankett N3A, som visar respektive bolagsmans andel av resultatet. Denna blankett blir en bilaga till bolagsmannens privata deklaration. Handelsbolagsdelägare som är juridiska personer använder istället blankett N3B.


Aktiebolag och ekonomiska föreningar

Alla aktiebolag och ekonomiska föreningar är deklarationsskyldiga och måste upprätta bokslut, oavsett omsättning. Deklarationen lämnas på en blankett som heter särskild självdeklaration 2, som innehåller ett räkenskapsschema som motsvarar bokslutet.Tipsa en vän om denna sidaDenna sida i PDF-format


Expertisområde Företagsnamn
Ort
Kommun
Länvill du också vara med här?


 

Copyright © 2002-2013 av Konsultportalen i Stockholm KB