START    STARTA EGET   EKONOMISKOLAN   BÖCKER   LÄNKAR   KONSULTREGISTRET     Om oss   Kontakt   Sitemap 

 Annonsera  

 
  EKONOMISKOLAN
    Bokföra själv?
    Finansiering
    Förbered ditt bankbesök
    Likviditetsbudget
    Resultatbudget
    Nyckeltal
    Moms
    Skattekonto
    Bokföring
    Deklaration
    Avdrag
    Skatter och avgifter för anställda
    Andra skatter
Utforma fakturan
 
  ÖVRIGT
    Ordlista
Nyckeltal

När en utomstående intressent behöver ta ställning till sina fortsatta förbindelser med ett företag försöker han analysera det för att kunna fatta rationella beslut. En viktig del av analysen brukar vara en bedömning av företagets resultat och ställning på grundval och uppgifter som lämnats i företagets redovisningssystem. En sådan analys kallas räkenskapsanalys och till hjälp används s.k. nyckeltal.


LÖNSAMHET

Räntabilitet kan beskrivas som företagets förmåga att ge avkastning på företagets kapital.


Räntabilitet på eget kapital
 

Räntabilitet på Eget kapital före skatt =
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader/Justerat eget kapital

Räntabilitet på Eget kapital efter skatt =
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader - 28% skatt/Justerat eget kapitalRäntabilitet på totalt kapital

Räntabiliteten på totalt kapital är ett mått på avkastningen på de totala tillgångarna. Här bortser man alltså från ut väl företaget lyckats med finansieringen.
 

Räntabilitet på Totalt kapital =
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + Finansiella kostnader/Totalt kapital


Räntabiliteten på totalt kapital kan analyseras genom att man för in omsättningen som en förklarande faktor:
 

Vinstmarginal =
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + Finansiella kostnader/Omsättningen

Kapitalets omsättningshastighet =
Omsättning/Totalt kapitalSOLIDITET

Soliditeten handlar om hur stabilt ett företag är finansierat. Det vanligaste soliditetsmåttet är kvoten av eget kapital:
 

Andel eget kapital =
Eget kapital/Totalt kapital


Andra soliditetsmått kan komplettera måttet andel eget kapital. Man jämför exempelvis det långfristiga kapitalet med anläggningstillgångarna.
 

(Eget kapital + Obeskattade reserver + Avsättningar + Långfristiga skulder) / Anläggningstillgångar

Räntetäckningsgrad =
(Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + Finansiella kostnader) / Finansiella kostanderLIKVIDITET

Med likviditet förstås företagets förmåga att infria sina betalningsförpliktelser i tid. De jämförelser man kan göra är framförallt tidsjämförelser och jämförelser mellan olika företag.
 

Kassalikviditet =
Omsättningstillgångar utom varulager/Kortfristiga skulder

Balanslikviditet =
Samtliga omsättningstillgångar/Kortfristiga skulderANDRA NYCKELTAL

Det finns många andra sätt att bedöma ett företag än att analysera räntabilitet, soliditet och likviditet.
 

Lagrets omsättningshastighet
 

Lagrets omsättningshastighet =
Kostnad sålda varor/Genomsnittligt lager till anskaffningsvärde

eller

Lagrets omsättningshastighet =
Försäljning/Genomsnittligt lager till försäljningsvärde

eller

Lagrets omsättningshastighet =
Försäljning/Genomsnittligt lager till anskaffningsvärdeLämnad kredittid
 

Lämnad kredittid i dagar =
Fordringar * 365/ÅrsförsäljningTipsa en vän om denna sidaDenna sida i PDF-format


Expertisområde Företagsnamn
Ort
Kommun
Länvill du också vara med här?


 

Copyright © 2002-2013 av Konsultportalen i Stockholm KB