START    STARTA EGET   EKONOMISKOLAN   BÖCKER   LÄNKAR   KONSULTREGISTRET     Om oss   Kontakt   Sitemap 

 Annonsera  

 
  EKONOMISKOLAN
    Bokföra själv?
    Finansiering
    Förbered ditt bankbesök
    Likviditetsbudget
    Resultatbudget
    Nyckeltal
    Moms
    Skattekonto
    Bokföring
    Deklaration
    Avdrag
    Skatter och avgifter för anställda
    Andra skatter
Utforma fakturan
 
  ÖVRIGT
    Ordlista
Skatter och avgifter för anställda


Arbetsgivaravgifter

På utbetald bruttolön och anställdas skattepliktiga förmåner ska du som arbetsgivare betala arbetsgivaravgift om 32,46 procent (2005). Arbetsgivaravgiften redovisas i företagets skattedeklaration och betalas till skattekontot.

Företaget får göra en nedsättning med beloppet om 5 procent av den skattepliktiga bruttoersättningen – dock högst med 3 090 kr (2005).


Särskild löneskatt

Har företaget en pensionär anställd ska företaget betala särskild löneskatt istället för arbetsgivaravgift. Procentsatsen är för inkomståret 2005 24,26 procent.  Med pensionär menas en person som vid årets början är 65 år eller äldre.


Preliminär A-skatt

På de anställdas ersättningar i form av kontant lön, förmåner och andra ersättningar ska du som arbetsgivare göra skatteavdrag. Hur högt avdrag som ska göras beror på den skattskyldiges folkbokföringskommun och årsinkomst och framgår av den andställdes skattsedel. Skattsedeln kan den anställde själv beställa från Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se) eller genom Skatteupplysningen (0771-567 567). Om en anställd en månad får 15 000 kr i bruttoersättning och träffas av en kommunalskattesats om 30 procent blir skatten enligt följande:
 

Bruttoersättning 15 000 kr  
Skatteavdrag -4 500 kr  (betalas till företagets skattekonto)
Nettoersättning    10 500 kr  (utbetalas till den anställde)


Kontrolluppgifter

Avdragen preliminär A-skatt, arbetsgivaravgift och särskild löneskatt redovisas i företagets skattedeklaration och betalas varje månad. Dessutom skall företaget lämna kontrolluppgift till Skatteverket och den anställde i januari månad följande år. Kontrolluppgiften innehåller uppgifter om den anställdes ersättningar under året och avdragen skatt. Det är dessa uppgifter som sedan finns förtryckta på den enskilde medarbetarens privata deklarationsblankett.


Mindre ersättningsbelopp

Om ersättningen till en anställd är mindre än 1 000 kr per år behöver inte företaget betala någon arbetsgivaravgift eller dra någon preliminär A-skatt.


Tipsa en vän om denna sidaDenna sida i PDF-format


Expertisområde Företagsnamn
Ort
Kommun
Länvill du också vara med här?


 

Copyright © 2002-2013 av Konsultportalen i Stockholm KB